Η ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Η προφορική ιστορία έχει αποδείξει
  την αξία της ως εκπαιδευτικού εργαλείου
  στη σχολική τάξη.
  Προωθεί την κριτική σκέψη, τη συνεργατικότητα,
  και την ενσυναίσθηση με τα ιστορικά υποκείμενα.
  Εδώ θα βρείτε μερικά χρήσιμα εργαλεία
  για την ενσωμάτωση της προφορικής ιστορίας
  στο σχολικό πρόγραμμα.