Εργαστήριο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Φιλελλήνων και Αργοναυτών
38221, Βόλος

Ένωση Προφορικής Ιστορίαςgreekoralhistory@gmail.com

epi@lists.uth.gr

Κανάλι YouTube ΕΠΙ

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ