Εργαστήριο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Φιλελλήνων και Αργοναυτών
38221, Βόλος

Ένωση Προφορικής Ιστορίας

για να στείλετε μήνυμα στο ΔΣ της ΕΠΙ: greekoralhistory@gmail.com
για να στείλετε μήνυμα στη λίστα αλληλογραφίας μας:
epi@lists.uth.gr

Κανάλι YouTube ΕΠΙ

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ