Η ΕΠΙ

 • προωθεί την προφορική ιστορία και τη βιογραφική έρευνα ως έγκυρες μεθόδους καταγραφής και ερμηνείας της πρόσφατης ιστορίας και της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας
 • προωθεί τις διεθνώς αναγνωρισμένες προδιαγραφές σχετικά με τη συλλογή, την αρχειοθέτηση και διατήρηση των οπτικοακουστικών μαρτυριών
 • συμβάλλει στη δημιουργία και ανάπτυξη τοπικών ομάδων προφορικής ιστορίας
 • ενθαρρύνει την καταγραφή αφηγήσεων ζωής
 • παρέχει συμβολές σχετικά με τις τεχνικές της συνέντευξης, τον τεχνικό εξοπλισμό, τους κανόνες δεοντολογίας και τις ορθές πρακτικές αρχειοθέτησης αρχείων οπτικοακουστικών μαρτυριών
 • οργανώνει συνέδρια και επιμορφωτικά σεμινάρια
 • διατηρεί λίστα αλληλογραφίας (epi@lists.uth.gr)
 • δημιουργεί έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις
 • Η πρώτη Γενική Συνέλευση της ΕΠΙ πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 8 Μαρτίου 2014.
  Κατεβάστε τα πρακτικά εδώ
 • H δεύτερη Γενική Συνέλευση της ΕΠΙ πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 27 Ιουνίου 2015.
  Κατεβάστε τα πρακτικά εδώ
 • H τρίτη Γενική Συνέλευση της ΕΠΙ πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 6 Ιουνίου 2016.
  Κατεβάστε τα πρακτικά εδώ
 • H τέταρτη Γενική Συνέλευση της ΕΠΙ πραγματοποιήθηκε στη Κομοτηνή στις 20 Μάϊου  2018.
  Κατεβάστε τα πρακτικά εδώ
 • H πέμπτη Γενική Συνέλευση της ΕΠΙ πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 6 Ιουνίου 2021.
  Κατεβάστε τα πρακτικά εδώ
 • H έκτη Γενική Συνέλευση της ΕΠΙ πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 2 Οκτωβρίου 2022.
  Κατεβάστε τα πρακτικά εδώ

Τα μέλη του ΔΣ

Ποθητή Χαντζαρούλα

Πρόεδρος

Αντώνης Αντωνίου

Αντιπρόεδρος

Μαρία Βλαχάκη

Γραμματέας

Γιάννης Κουκμάς

Ταμίας

Μάρλεν Μούλιου

Μέλος

Αννίτα Πρασσά

Μέλος

Μαριλένα Κουκούλη

Μέλος