Στρογγυλή Τράπεζα

Στο πλαίσιο της Ημερίδας Διαλόγου για την Προφορική Ιστορία (27/10/22) που συνδιοργανώθηκε από το Συντονιστικό των Ομάδων Προφορικής Ιστορίας (ΟΠΙ) και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ), η ΕΠΙ ανέλαβε τη δεύτερη στρογγυλή τράπεζα με θέμα τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις.  

Μεθοδολογικές προσεγγίσεις της προφορικής ιστορίας

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Βασική προϋπόθεση για τη συνέντευξη προφορικής ιστορίας είναι η οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ αφηγητή και ερευνητή. Γι αυτό είναι πολύ σημαντικό να σεβαστούμε τα δικαιώματα του ανθρώπου που μας εμπιστεύεται ένα κομμάτι της ζωής του. Εξίσου σημαντικό είναι να φροντίσουμε για την προστασία ευαίσθητων δεδομένων τρίτων προσώπων και για την αρχειακή τεκμηρίωση των δεδομένων που συλλέγουμε.

Διάβασε περισσότερα