Διαβάστε εδώ τις συμβουλές του τμήματος προφορικής ιστορίας της Βρετανικής Βιβλιοθήκης.
Για ορισμένες τεχνικές επιλογές κατεβάστε αυτό το powerpoint.

Για εμβάθυνση δείτε εδώ: