• Στην καρδία της προφορικής ιστορίας βρίσκεται η προσωπική σχέση ερευνητή και αφηγητή, η οποία αναπτύσσεται στη διάρκεια της συνέντευξης σε συνθήκες εχεμύθειας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Η πανδημία COVID-19 υπονόμευσε τις ομαλές συνθήκες διεξαγωγής της συνέντευξης και καθιστά στις περισσότερες περιπτώσεις αδύνατη τη δια ζώση συνάντηση με τους αφηγητές μας. Η παγκόσμια κοινότητα της προφορικής ιστορίας προβληματίζεται και προσπαθεί να βρει λύσεις

Διαβάστε εδώ τις συμβουλές του τμήματος προφορικής ιστορίας της Βρετανικής Βιβλιοθήκης.
Για ορισμένες τεχνικές επιλογές κατεβάστε αυτό το powerpoint.

Για εμβάθυνση δείτε εδώ: