ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Βασική προϋπόθεση για τη συνέντευξη προφορικής ιστορίας είναι η οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ αφηγητή και ερευνητή. Γι αυτό είναι πολύ σημαντικό να σεβαστούμε τα δικαιώματα του ανθρώπου που μας εμπιστεύεται ένα κομμάτι της ζωής του. Εξίσου σημαντικό είναι να φροντίσουμε για την προστασία ευαίσθητων δεδομένων τρίτων προσώπων και για την αρχειακή τεκμηρίωση των δεδομένων που συλλέγουμε.

Διάβασε περισσότερα