Αρχεία και Συλλογές Προφορικών Μαρτυριών

 • Columbia Center for Oral History
  Διαθέτει πάνω από 8.000 συνεντεύξεις
 • British Library Sound Archive
  Περιέχει περίπου 34.000 ηχογραφημένες συνεντεύξεις, ένας αυξανόμενος αριθμός των οποίων διατίθενται και on-line.
 • USC Shoah Foundation Visual History Archive – University of Southern California
  Περιέχει 52.000 οπτικοακουστικές μαρτυρίες επιζώντων του Ολοκαυτώματος και άλλων γενοκτονιών. Το 2013 προστέθηκαν 65 μαρτυρίες για τη γενοκτονία του 1994 στη Ρουάντα.
 • Iwitness - USC Shoah Foundation
  Διαθέτει μαρτυρίες ειδικά για χρήση στη σχολική τάξη.
 • Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies- University of Yale
  Περιέχει πάνω από 4.400 βιντεοσκοπημένες μαρτυρίες επιζώντων του Ολοκαυτώματος.
 • Forced Labor 1939-1945, History and Memory
  Βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις με 600 επιζώντες ναζιστικών στρατοπέδων καταναγκαστικής εργασίας από 26 χώρες
 • Qualidata Essex, μετανομάστηκε σε UK Dataservice
  Μεγάλη τράπεζα δεδομένων ποιοτικής κοινωνικής έρευνας, που δημιουργήθηκε από τον Paul Thompson στο Πανεπιστήμιο του Έσσεξ.
 • Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα
  Ψηφιακό αρχείο με 93 βιντεοσκοπημένες μαρτυρίες ανθρώπων που βίωσαν τη γερμανική κατοχή στην Ελλάδα. Ερευνητικό πρόγραμμα του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Βερολίνου.
 • "Deutsche Gedächtnis" του Ινστιτούτου Ιστορίας και Βιογραφίας στο Fernuniversität Hagen
  Το αρχείο περιλαμβάνει 3000 περίπου προφορικές μαρτυρίες (βιογραφικές συνεντεύξεις), που έχουν συλλεχθεί από τα τέλη της δεκαετίας του 70 και τούδε. Αναφέρονται σε ποικίλες πτυχές της γερμανικής ιστορίας. Παράλληλα με τις βιογραφικές συνεντεύξεις, στο αρχείο περιλαμβάνονται και γραπτές μαρτυρίες, όπως αυτοβιογραφίες, οικογενειακά χρονικά, ημερολόγια και συλλογές επιστολών.
 • The Cyprus Oral History and Living Memory Project
  Ψηφιακό αρχείο που δημιουργήθηκε στο Frederick Research Centre από τη Νικολέττα Χριστοδούλου. Περιλαμβάνει on-line 49 συνεντεύξεις με Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους για την περίοδο 1960-1974. Ελεύθερη πρόσβαση στα απομαγνητοφωνημένα κείμενα και σε ηχογραφήσεις, καθώς και σε ένα ντοκυμαντέρ.
 • Archive of Refuge-Archive Der Flucht  

Περιέχει 42 συνεντεύξεις  ιστοριών φυγής προς τη Γερμανία τον 20ό και τον 21ο αιώνα

 • Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών To Αρχείο Προφορικής Παράδοσης του ΚΜΣ είναι το αρχαιότερο αρχείο προφορικών μαρτυριών στην Ελλάδα. Περιέχει τις προφορικές μαρτυρίες 5000 μικρασιατών προσφύγων που συγκεντρώθηκαν, κυρίως σε κειμενική μορφή, στο διάστημα 1930-1975. Περιέχει επίσης ηχογραφημένες συνεντεύξεις με έλληνες κατοίκους της Ίμβρου.
 • Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού Δήμου Καλαμαριάς Περιέχει 1800 συνεντεύξεις με κατοίκους του Νομού Θεσσαλονίκης προσφυγικής καταγωγής.
 • Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού - Τμήμα Γενεαλογίας και Προφορικής Ιστορίας
  Περιέχει μαγνητοσκοπημένες συνεντεύξεις με πρόσφυγες πρώτης και δεύτερης γενιάς. Συγκεντρώνει επίσης γενεαλογικά δέντρα και μικρές ανθρώπινες ιστορίες από εθελοντές.
 • Αρχείο Προφορικών Μαρτυριών - Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστεράς Νεολαίας (ΕΜΙΑΝ)
  Περιλαμβάνει μαγνητοφωνημένες συζητήσεις και συνεντεύξεις με άτομα που πρωταγωνίστησαν ή συμμετείχαν σε διάφορες φάσεις του νεολαιίστικου και φοιτητικού κινήματος της εποχής 1950–1974.
 • Συναντήσεις με ιστορικούς. Η ελληνική ιστοριογραφία στον 20ο αιώνα
  31 συνεντεύξεις με ιστορικούς και κοινωνικούς επιστήμονες στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με επιστημονική υπεύθυνη την Έφη Γαζή. Οι συνεντεύξεις είναι βιντεοσκοπημένες και η on-line δημοσίευση περιλαμβάνει επίσης βιογραφικά στοιχεία των συνεντευξιαζόμενων καθώς και βιβλιογραφικά στοιχεία για το έργο τους. Δεν αναφέρονται άλλα μεταδεδομένα. Η πρόσβαση στον ιστότοπο γίνεται με κωδικό
 • Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ) στη Θεσσαλονίκη
  Η συλλογή προφορικών μαρτυριών του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ στη Θεσσαλονίκη περιλαμβάνει
   περισσότερες από 250 μαρτυρίες που αφορούν κυρίως την περίοδο της Κατοχής, της Αντίστασης και του Εμφυλίου Πολέμου στη Μακεδονία
 • Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)
  Η συλλογή προφορικών μαρτυριών των ΑΣΚΙ περιλαμβάνει ηχητικά τεκμήρια για την ελληνική πολιτική ιστορία της Μεταπολίτευσης και ηχογραφημένες συνεντεύξεις για τη δεκαετία του 1940, την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και για την ελληνική μεταπολεμική αριστερά.
 • Αρχείο Προφορικής Ιστορίας - Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδας.  Περιέχει 125 μαρτυρίες Ελλήνων Εβραίων που επέστρεψαν από τα στρατόπεδα εξόντωσης ή συγκέντρωσης, που κρύφτηκαν κατά τη διάρκεια της Κατοχής ή που εντάχθηκαν στο αντιστασιακό κίνημα.
 • Αρχείο Προφορικών Μαρτυριών του Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης
  Συγκροτήθηκε το 1999-2000 στο πλαίσιο του σεμιναρίου κατάρτισης «Διάσωση και τεκμηρίωση ιστορικής τεχνογνωσίας» του ΚΕΚ της Νομαρχίας Κυκλάδων. Περιλαμβάνει 35 συνεντεύξεις με εργαζομένους και στελέχη της τοπικής βιομηχανίας.
 • Αρχείο Αφηγήσεων Ζωής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών
  Συγκροτήθηκε από το 1989 στο πλαίσιο προπτυχιακών μαθημάτων κοινωνικής λαογραφίας. Περιλαμβάνει 566 μαγνητοφωνημένες και βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις αφηγήσεων ζωής, τα μετεγγραμμένα κείμενά τους, γλωσσάρι και φωτογραφικό υλικό από τη ζωή των αφηγητών και αφηγητριών.
 • Αρχείο Οπτικοακουστικών Μαρτυριών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  Το αρχείο στεγάζεται στο Εργαστήριο Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και περιλαμβάνει πάνω από 1000 συνεντεύξεις κυρίως σχετικά με την κοινωνική ιστορία του Νομού Μαγνησίας. Σημαντικές θεματικές που καλύπτονται αφορούν τη μετανάστευση και την προσφυγιά, την εβραϊκή κοινότητα του Βόλου, τη δεκαετία του 1940, τη βιομηχανική εργασία και το σύστημα των παιδοπόλεων. Συμπεριλαμβάνονται και οι συλλογές του Μουσείου Πόλης του Βόλου και της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας Βόλου.
 •  Αρχείο Προφορικών Μαρτυριών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων
  Το αρχείο περιλαμβάνει συνεντεύξεις με 21 επιφανείς γυναίκες με ενεργή συμμετοχή στο γυναικείο κίνημα.
 • Νέα Ζωή στη Λάμψακο
  Διαδικτυακό δίγλωσσο ντοκυμεντέρ για τη διπλή ζωή του χωριού Λάμψακο – Lapseki – Νέα Λάμψακο με βιντεοσκοπημένες μαρτυρίες από έλληνες και τούρκους πρόσφυγες. Η πλατφόρμα ενθαρρύνει το κοινό να εμπλουτίζει το ζωντανό αυτό αρχείο με νέο υλικό.