ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

  • H ψυχή της προφορικής ιστορίας στην Ελλάδα βρίσκεται στις Ομάδες Προφορικής Ιστορίας (ΟΠΙ). Οι ΟΠΙ άρχισαν να αναπτύσσονται με ραγδαίους ρυθμούς στα χρόνια της κρίσης, με αποκορύφωση το 2018.
  • Οι ΟΠΙ συγκροτούνται στα πλαίσια μιας τοπικής κοινωνίας, ενός τοπικού θεσμικού φορέα ή και γύρω από μια συγκεκριμένη θεματική. Τα μέλη τους, μετά από την παρακολούθηση σεμιναρίου, αρχίζουν να συλλέγουν προφορικές μαρτυρίες, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Οι ομάδες είναι αυτοδιαχειριζόμενες, αυτόνομες και απαρτίζονται από ενεργείς πολίτες που αγαπουν την ιστορία.
  • Από το 2015 οι ΟΠΙ ανταλλάσσουν εμπειρίες και σχεδιάζουν κοινές δράσεις μέσα από το συντονιστικό τους. Για περισσότερα σχετικά με τις ΟΠΙ και τις δράσεις τους δείτε στο Oral History Groups.
  • Η ΕΠΙ συνεργάζεται με Ομάδες Προφορικής Ιστορίας με την προσφορά σεμιναρίων, την παροχή συμβουλών και τη συνδιοργάνωση δράσεων. Οι ενδιαφερόμενοι για σεμινάριο της ΕΠΙ μπορούν να στείλουν μήνυμα στο greekoralhistory@gmail.com.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

Η νομική έδρα της ΕΠΙ είναι στο Εργαστήριο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ι.Α.ΚΑ. Η ΕΠΙ συνεργάζεται με το Τμήμα Ι.Α.ΚΑ για τη συνδιοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων.

ΕΒΕ – ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ

Το Μάρτιο 2014 η ΕΠΙ κατέθεσε πρόταση στην Εθνική Βιβλιοθήκη για τη δημιουργία Εθνικού Αρχείου Προφορικών Μαρτυριών. Το 2018, όταν ολοκληρώθηκε η μεταφορά της Βιβλιοθήκης στη νέα της στέγη, η συνεργασία ανανεώθηκε. Ύστερα από πρόσκληση του διευθυντή της, υποβλήθηκε νέα εμπλουτισμένη εκδοχή της πρότασης, η οποία διαμορφώθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας της ΕΠΙ με το συντονιστικό των ΟΠΙ. Η πρόταση συνοδεύτηκε από χαρτογράφηση των υφιστάμενων αρχείων προφορικών μαρτυριών τα οποία στάθηκε δυνατόν να εντοπιστούν.

Από το 2019 η ΕΠΙ συνεργάζεται με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ως εκδότης ηλεκτρονικών βιβλίων.

  • Το 2020 η ΕΠΙ συνεργάστηκε με το ΠΜΣ «Δημόσια Ιστορία» του ΕΑΠ για την ένταξη του μαθήματος «Προφορική Ιστορία» στο πρόγραμμα σπουδών.
  • Το 2020-21 συνεργάστηκε με το ΕΑΠ και το φορέα «Πριμαρόλια-ΑΜΚΕ» για την οργάνωση επιμορφωτικού σεμιναρίου και τη συγκρότηση της ΟΠΙ «Μαύρη Σταφίδα» (ΟΠΙ-ΜΑΣ).

ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ – SO.DA.NET

Το εθνικό ερευνητικό δίκτυο SoDaNet συγκροτήθηκε το 2012 και αποτελείται από επτά επιστημονικούς φορείς που ασχολούνται με την κοινωνική έρευνα. Είναι μια ανοικτή πύλη ακαδημαϊκής γνώσης που συγκεντρώνει και τεκμηριώνει δεδομένα και μεταδεδομένα κοινωνικών ερευνών, εκπαιδεύοντας παράλληλα κοινωνικούς επιστήμονες στη διαχείρισή τους. Από το 2015 το SoDaNet είναι μέλος της ευρωπαϊκής κοινοπραξίας CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives).

Η ΕΠΙ συνεργάζεται από το 2013 με το δίκτυο SoDaNet για την αναζήτηση και καταγραφή αρχειακών συλλογών προφορικών μαρτυριών και για την οργάνωση της τεκμηρίωσης των εν λόγω ποιοτικών δεδομένων.

Το 2021 η ΕΠΙ υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με το δίκτυο SoDaNet προκειμένου να δημιουργηθεί μια αυτόνομη θεματική βάση για τις έρευνες προφορικής ιστορίας και βιογραφικής προσέγγισης. Η πύλη αυτή θα λειτουργήσει υπό την αιγίδα της ΕΠΙ και σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.