Δεν έχετε συνδεθεί
Εκτύπωση

Δημοσιεύσεις Μελών

  • Αιμιλία Σαλβάνου. 2016. Από τα 3 σημεία του ορίζοντα. Ιστορίες ζωής προσφύγων και μεταναστών. Αθήνα: Δίκτυο για τα δικαιώματα του παιδιού.
  • Κωνσταντίνος Μπέλσης. 2016. Ένα ιστορικό σχολείο του Πειραιά "αποκαλύπτεται". ΖΑΝΝΕΙΟ (1956-1986). Τα πρώτα 30 χρόνια.  Αθήνα: Παπαζήσης.
  • Riki Van Boeschoten & Loring Danforth. 2015. Παιδιά του ελληνικού εμφυλίου. Πρόσφυγες και πολιτική της μνήμης. Εκδόσεις Αλεξάνδρεια.
  • Katerina Kralova & Κώστας Τσίβος (επιμ.). 2015. Στέγνωσαν τα δάκρυά μας. Έλληνες πρόσφυγες στην Τσεχοσλοβακία. Εκδόσεις Αλεξάνδρεια.
  • Γιώργος Τσιώλης. 2014. Μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης στην ποιοτική κοινωνκή έρευνα. Αθήνα: Κριτική.
  • Ιωάννης Καρακατσιάνης. 2014. Ο Πόλεμος στη Μάνη. Κατοχή, Αντίσταση, Εμφύλιος μέσα από αφηγήσεις πρωταγωνιστών και ανέκδοτες πηγές. Τόμος Α', Β'. Αρεόπολη: Αδούλωτη Μάνη.
  • Ιωάννης Καρακατσιάνης. 2015-2016. Ελάτε να κάνουμε Ιστορία. Βοήθημα για καθηγητές και γονείς με παράδειγμα τη διδακτική της ιστορίας της Β’ Γυμνασίου. Τόμος Α’, Τόμος Β'  Καλαμάτα.

This website is powered by the Helo CMS