Εκδόσεις της ΕΠΙ

Εξώφυλλο Γεφυρώντας τις γενιές:
διεπιστημονικότητα και αφηγήσεις ζωής στον 21ο αιώνα.
Προφορική ιστορία και άλλες βιο-ιστορίες

Ρ. Βαν Μπουσχοτεν, Τ. Βερβενιώτη, Κ. Μπάδα, Ε. Νάκου, Π. Πανταζής, Π. Χαντζαρούλα (επιμέλεια)
Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου, Βόλος 25-27 Μαϊου 2012

ISBN 978-618-81028-0-4
Κατεβάστε το e-book [.pdf, 7,5MB].

 

Προφορική ιστορία, μουσεία και εκπαίδευση

Ειρήνη Νάκου & Ανδρομάχη Γκαζή (επιμέλεια)

Εκδόσεις Νήσος και Ένωση Προφορικής Ιστορίας, 2015

 

Η μνήμη αφηγείται την πόλη… Προφορική ιστορία και η μνήμη του αστικού χώρου

Εκδόσεις Πλέθρον, 2016. Βιβλιοπαρουσίαση 19/12/2017 https://chronos.fairead.net/mnimes-ton-dromon