Μετά τη συνέντευξη

Μόλις τελειώσει η συνέντευξη, μη φύγετε αμέσως. Εκείνη την ώρα, οι πληροφορητές μας δίνουν συχνά τις πιο πολύτιμες πληροφορίες. Μπορείτε να ρωτήσετε αν έχει φωτογραφίες ή άλλα τεκμήρια, αν γνωρίζει άλλους πληροφορητές και να συζητήσετε το ενδεχόμενο επόμενης συνέντευξης. Είναι επίσης η πιο κατάλληλη ώρα να εξηγήσετε ξανά πως θα χρησιμοποιηθεί η συνέντευξη και να ζητήσετε από τον πληροφορητή σας να υπογράψει το παραχωρητήριο (βλ. κανόνες δεοντολογίας). Αργότερα μπορείτε να στείλετε στον πληροφορητή σας ένα ευχαριστήριο γράμμα και ένα αντίγραφο της συνέντευξής του σε CD.

Για τη μελλοντική αξιοποίηση της συνέντευξης, οι χρήστες (εσείς ο ίδιος ή άλλοι ερευνητές) πρέπει να γνωρίζουν κάποια στοιχεία σχετικά με τα συμφραζόμενα, το περιεχόμενο και τη διαδικασία παραγωγής της συνέντευξης. Για το λόγο αυτό, πρέπει να συντάξετε τα εξής συνοδευτικά υλικά, τα οποία θα κρατήσετε στο προσωπικό σας αρχείο ή θα καταθέσετε σε κάποιο άλλο αρχείο προφορικών μαρτυριών.

Δελτίο πληροφορητή

Στο δελτίο πληροφορητή αναφέρονται κάποια βασικά στοιχεία σχετικά με τη συνέντευξη και βιογραφικά στοιχεία του πληροφορητή. (Κατεβάστε εδώ ένα δείγμα)

Ημερολόγιο

Το ημερολόγιο συντάσσεται αμέσως μετά τη συνέντευξη. Σε αυτό ο ερευνητής καταχωρεί τις πρώτες του εντυπώσεις για τη συνέντευξη. Χρησιμεύει στους μελλοντικούς χρήστες για να κατανοήσουν το πλαίσιο και τη διαδικασία της συνέντευξης σαν επιπλέον στοιχεία για την ερμηνεία της αφήγησης. Στο ημερολόγιο θα σημειώστε, μεταξύ άλλων, πως ήρθατε σε επαφή με τον πληροφορητή, ποια ήταν η πρώτη αντίδρασή του και πως εξελίχθηκε η σχέση σας στη διάρκεια της συνέντευξης, τυχόν ευαίσθητα σημεία, καθώς και ορισμένα κεντρικά στοιχεία σχετικά με το περιεχόμενο της συνέντευξης. (Κατεβάστε οδηγίες εδώ).

Περίληψη

Η περίληψη παρέχει πληροφορίες για τα βασικά στοιχεία του περιεχομένου της συνέντευξης για το μελλοντικό χρήστη (ονόματα, τόποι, γεγονότα, θεματικές).  Σε συνδυασμό με την παραπομπή στο χρονικό κωδικό του ηχητικού αρχείου αποτελεί σημαντικό οδηγό για να βρει ο χρήστης γρήγορα τα σημεία της συνέντευξης που τον ενδιαφέρουν. Πολύ χρήσιμο είναι και να προστεθούν λέξεις-κλειδιά στο τέλος. Η περίληψη συνοδεύεται από τυποποιημένο εξώφυλλο, στο οποίο αναφέρονται τα βασικά στοιχεία της ηχογράφησης και του πληροφορητή. Η έκταση της περίληψης ποικίλει ανάλογα με τη διάρκεια και τις θεματικές της συνέντευξης. Πρέπει να καλύψει τα κεντρικά θέματα που θίγονται στη συνέντευξη χωρίς να πλατειάζει και να εστιάζει σε δευτερεύουσες λεπτομέρειες. Στο Αρχείο Ήχου της Βρετανικής Βιβλιοθήκης ο κανόνας είναι περίπου 250 λέξεις για κάθε 30 λεπτά της ηχογράφησης. (Κατεβάστε εδώ ένα δείγμα)

Απομαγνητοφώνηση

Η περίληψη με χρονικούς κωδικούς είναι ένας χρήσιμος οδηγός και έχει το πλεονέκτημα ότι χρησιμοποιούν σαν κύρια πηγή το αρχικό ηχητικό τεκμήριο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όμως μπορείτε να κρίνετε ότι είναι απαραίτητη η πλήρης απομαγνητοφώνηση της συνέντευξης, λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία (κατά μέσο όρο 6-7 ώρες για κάθε ώρα συνέντευξης). Η δουλειά αυτή διευκολύνεται με τη χρήση λογισμικού όπως το Express Scribe ή το Start and Stop, και τη χρήση πεδαλίου για τη διακοπή της αναπαραγωγής με το πόδι.

Το απομαγνητοφωνημένο κείμενο μιας συνέντευξης προφορικής ιστορίας μεταφέρει επακριβώς το προφορικό λόγο του αφηγητή σε γραπτό κείμενο, ώστε να γίνει πιο προσιτή η πρωτότυπη ηχογράφηση, αλλά δεν την αντικαθιστά. Το αρχικό τεκμήριο είναι η ηχογράφηση, η οποία πρέπει να χρησιμοποιηθεί μαζί με την απομαγνητοφώνηση.

Η απομαγνητοφώνηση μεταφέρει τα λόγια του πληροφορητή και του ερευνητή ακριβώς όπως ειπώθηκαν, μαζί με τα γραμματικά και συντακτικά λάθη, τους ιδιωματισμούς, τους δισταγμούς, τις σιωπές, τις συναισθηματικές αντιδράσεις. Μας βοηθάει να κατανοήσουμε καλύτερα τη μνήμη του πληροφορητή και να προσέξουμε λεπτομέρειες που πέρασαν απαρατήρητες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Αρχειοθέτηση

Μόλις γυρίσετε σπίτι πρέπει να μεταφέρετε το ηχητικό αρχείο από το μαγνητόφωνο στον υπολογιστή σας, να το μετονομάσετε και να το αντιγράψετε σε ένα ή περισσότερους σκληρούς δίσκους. Το ψηφιακό αυτό αρχείο είναι το πρωτότυπο (master copy) και εγγράφεται ως αρχείο WAV. Στη συνέχεια θα κάνετε ένα αντίγραφο σε mp3 για αναπαραγωγή ή περαιτέρω επεξεργασία (access copy). Μπορείτε ακόμα να το αντιγράψετε και σε ένα CD ή DVD για μεγαλύτερη ασφάλεια ή για να δώστε ένα αντίγραφο στον πληροφορητή σας.

Για κάθε πληροφορητή θα δημιουργήσετε ένα φάκελο (έντυπο και ψηφιακό), στο οποίο θα καταχωρήσετε όλα τα υλικά της συνέντευξης. Για κάθε έρευνα του αρχείου σας θα δημιουργήσετε έναν κατάλογο σε μορφή excel (master log), στο οποίο θα εγγράφονται όλα τα βασικά στοιχεία της συνέντευξης (ο πληροφορητής, ο ερευνητής, η ηχογράφηση, τα μεταδεδομένα). Για να κατεβάσετε ένα δείγμα, πατήστε εδώ.