Δεν έχετε συνδεθεί
Εκτύπωση

Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων

Η πρώτη Γενική Συνέλευση της ΕΠΙ πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 8 Μαρτίου 2014. Κατεβάστε τα πρακτικά εδώ.

H δεύτερη Γενική Συνέλευση της ΕΠΙ πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 27 Ιουνίου 2015. Κατεβάστε τα πρακτικά εδώ.

H τρίτη Γενική Συνέλευση της ΕΠΙ πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 6 Ιουνίου 2016. Κατεβάστε τα πρακτικά εδώ. 

This website is powered by the Helo CMS