Τι είναι η Προφορική Ιστορία;

«Η προφορική ιστορία είναι μια ιστορία που:

Paul Thompson, Φωνές από το παρελθόν - Προφορική Ιστορία, 2002, 53.

Η Ένωση Προφορικής Ιστορίας ιδρύθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2013 και έχει έδρα το Βόλο.

Διεύθυνση:

Εργαστήριο Κοινωνικής Ανθρπολογίας
Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Φιλελλήνων και Αργοναυτών
38221, Βόλος

e-mail: epi@ha.uth.gr, rvboes@gmail.com

λίστα αλληλογραφίας: epi@lists.uth.gr

youtube: https://www.youtube.com/channel/UChJPp8p5q_XX7Dyi_DXOHtQ