Προφορική ιστορία και εκπαίδευση

H σελίδα αυτή θα λειτουργήσει σαν χώρος συνάντησης, ενημέρωσης και ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ εκπαιδευτικών που εφαρμόζουν τη μέθοδο της προφορικής ιστορίας στη σχολική τάξη. Για αποστολή ενημερωτικού υλικού στείλτε ένα μήνυμα στη διεύθυνση rvboes@gmail.com.