Πανεπιστημιακά Μαθήματα

 Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τμήμα Ι.Α.ΚΑ

 

Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα Κοινωνιολογίας

Στο ΕΚΠΑ

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης