Πανεπιστημιακά Μαθήματα

 Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τμήμα Ι.Α.ΚΑ

Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα Κοινωνιολογίας

Στο ΕΚΠΑ

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης