Ερευνητικά προγράμματα προφορικής ιστορίας στον ελλαδικό χώρο

Η συλλογική/κοινωνική  μνήμη ενός επαρχιακού αστικού κέντρου του καπνού: το Αγρίνιο και η αγροτική του περιφέρεια στον 20ο αιώνα» (2002-2004)

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίων
Χρηματοδότηση: ΥΠΠΟ, Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Καταγράφτηκαν 200 περίπου ιστορίες ζωής από το Αγρίνιο.

Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη ΝΑ Ευρώπη (2004-2007)

Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Πυθαγόρας Ι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
http://extras.ha.uth.gr/pythagoras1/el/
Η έρευνα είχε σκοπό να μελετήσει τη μετανάστευση ως έμφυλη εμπειρία μέσα από 60 αφηγήσεις ζωής μεταναστών και μεταναστριών κατοίκων του Βόλου από την Αλβανία και τη Βουλγαρία. Διερευνήθηκαν οι έμφυλες εμπειρίες αυτών των ομάδων μεταναστών, εστιάζοντας σε τρία αλληλένδετα θεματικά πεδία: ιστορική κουλτούρα, εργασία και διαπολιτισμική επικοινωνία.

The Cyprus Oral History and Living Memory Project (2009-2010)

Frederick Research Centre
Χρηματοδότηση: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, Δέσμη 2009-2010
http://www.frederick.ac.cy/research/oralhistory/
To πρόγραμμα συγκέντρωσε 40 μαρτυρίες ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων σχετικά με την τουρκική εισβολή στην Κύπρου το 1974, με σκοπό τη δημιουργία αρχείο προφορικής ιστορίας και τη διαπαιδαγώγηση του ευρύτερου κοινού για την ειρήνη.

Συλλογικές Μνήμες Μιας Πόλης στο Χώρο και στο Χρόνο - Collective City Memory (2010)

Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Χρηματοδότηση: Ίδρυμα Λάτση
Το πρόγραμμα αποσκοπούσε στη δημιουργία ψηφιακού περιβάλλοντος (ιστοσελίδα, διαδραστικός χάρτης, εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας) για τη συγκέντρωση και διάδοση προφορικών οπτικοακουστικών μαρτυριών για την πόλη της Κέρκυρας και η αποτύπωσή τους στο χάρτη της πόλης.
http://collectivecitymemory.net/el/

Η εμπειρία των Εβραίων της Ελλάδας στις οπτικοακουστικές μαρτυρίες για το Ολοκαύτωμα (2011-2013)

Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Χρηματοδότηση: Ίδρυμα Λάτση
Το πρόγραμμα δημιούργησε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων, στην οποία καταγράφονται για πρώτη φορά δεδομένα από 1548 οπτικές ή ακουστικές μαρτυρίες 1088 Εβραίων της Ελλάδας, επιζώντων του Ολοκαυτώματος. Οι μαρτυρίες αυτές συλλέχθηκαν σε διαφορετικούς χρόνους, γλώσσες και τόπους και βρίσκονται σήμερα κατατεθειμένες σε οργανωμένα αρχεία ή σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα, την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Καταγράφοντας τη φωνή του επιζώντα, διασώζουν το μάρτυρα από την ανωνυμία και αποτελούν από μόνες τους ένα «ζωντανό μνημείο» της Shoah.
http://extras.ha.uth.gr/gjst/el/

Σχεδιάζοντας το Μουσείο της Πόλης του Βόλου – DEMUCIV (2011-2015)

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών & Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Σχολή Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ.
Χρηματοδότηση: Υπουργείο ΠΔΒΜΘ, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΣΠΑ
Το πρόγραμμα αφορά την ιστορική και ανθρωπολογική μελέτη του αστικού φαινομένου στο Βόλο, την δημιουργία βάσεων δεδομένων της νεώτερης και σύγχρονης ιστορίας της πόλης και των κατοίκων της και την παραγωγή βάσης δεδομένων και διαδραστικών εφαρμογών με στόχο την ευρεία και δημόσια διάχυση των ερευνητικών πορισμάτων μέσω της δημιουργίας ενός μουσείου πόλης του Βόλου. Στο πλαίσιο της ιστορικής και ανθρωπολογικής έρευνας έχουν ήδη συγκεντρωθεί πάνω από 100 ηχογραφημένες συνεντεύξεις με κατοίκους της πόλης, με κεντρικά θέματα τη βιομηχανική εργασία, την πολυσυλλεκτικότητα της πόλης, την εμπειρία των προσφύγων, τις θρησκευτικές κοινότητες, τη δεκαετία του 1940. http://lecad.arch.uth.gr/el/research