Σεμινάρια

Ένας από τους βασικούς σκοπούς της ΕΠΙ είναι η διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για τη θεωρία και τη μεθοδολογία της προφορικής ιστορίας, ώστε να διαδοθούν οι διεθνείς προδιαγραφές σχετικά με τη μεθοδολογία της συνέντευξης, τον τεχνικό εξοπλισμό, την αρχειοθέτηση και τα δεοντολογικά ζητήματα. Σε αυτήν τη σελίδα θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα σεμινάρια που θα γίνουν προσεχώς ή πραγματοποιήθηκαν παλιότερα.

Τα σεμινάρια αναφέρονται με ανάστροφη χρονολογική σειρά.

Θα γίνουν

2020

Έγιναν

2020

Webinar, 31 March 2020 by Baylor University Institute for Oral History and Oral History Association (USA)
https://www.youtube.com/watch?v=WsSTWkVTit0&feature=youtu.be

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009