Τα μέλη του ΔΣ

Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν (Πρόεδρος)

Μαρία Καραστεργίου (Γραμματέας)

Ελένη Καλλιμοπούλου (Αντιπρόεδρος)

Μαρία Καβάλα (Ταμίας)

Ελένη Ιωαννίδου (Μέλος)

Βασίλης Δαλκαβούκης (Μέλος)

Παύλος Πανταζής (Μέλος)

Γιάννης Κούκμας (Αναπληρωματικό Μέλος)