Τα μέλη του ΔΣ

Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν (Πρόεδρος)

Μαρία Καραστεργίου (Γραμματέας)

Γιώργος Τσιώλης (Αντιπρόεδρος)

Μαρία Καβάλα (Ταμίας)

Ελένη Καλλιμοπούλου (Μέλος)

Βασίλης Δαλκαβούκης (Μέλος)

Αντώνης Αντωνίου (Μέλος)

Ελένη Πασχαλάκη (Αναπληρωματικό Μέλος)

Μαρίνα Μολλά (Αναπληρωματικό Μέλος)