• ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
  • H ψυχή της προφορικής ιστορίας στην Ελλάδα βρίσκεται στις Ομάδες Προφορικής Ιστορίας (ΟΠΙ). Οι ΟΠΙ άρχισαν να αναπτύσσονται με ραγδαίους ρυθμούς στα χρόνια της κρίσης, με αποκορύφωση το 2018. 
  • Οι ΟΠΙ συγκροτούνται στα πλαίσια μια τοπικής κοινωνίας ή και γύρω από μια συγκεκριμένη θεματική. Τα μέλη τους, μετά από την παρακολούθηση σεμιναρίου, αρχίζουν να συλλέγουν προφορικές μαρτυρίες, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Οι ομάδες είναι αυτοδιαχειριζόμενες, αυτόνομες και απαρτίζονται από εθελοντές που αγαπουν την ιστορία.
  • Συνολικά έχουν δημιουργηθεί πάνω από 40 ΟΠΙ σε όλη τη χώρα οι οποίες έχουν συγκεντρώσει πάνω από 700 συνεντεύξεις. ΄Αλλες δουλεύουν καλά, άλλες δεν άντεξαν στη φθορά του χρόνου, άλλες βρίσκονται στα σκαριά και περιμένουν το σεμινάριο για να ξεκινήσουν. Μόνο η πανδημία κατόρθωσε να ανακόψει προσωρινά τη δυναμική τους.
  • Οι περισσότερες ομάδες συμμετέχουν στο συντονιστικό των ΟΠΙ και αναρτούν υλικό στην ιστοσελίδα του.
    Επισκεφθείτε το:
    Oral History Groups
Η ΕΠΙ στηρίζει τις Ομάδες με σεμινάρια, συμβουλές και συνδιοργάνωση δράσεων. 

Δράσεις ΟΠΙ